Abba Dhaivame Aliyum Snehame

Aabba Dhaivame Aliyum Snehame
Aasha Nalame Abhayam Nalkanne
Ninte Divya Rajyam Mannidathil Varannam
Ninte Ullam Bhoovilengum Ninarayan
Mannum Vinnum Padum Ninte Punnya Geetham
Paridathil Dhaivarajyam Pularan
Annannulla Divyabhojyam Njangalkkennum Nalkeedennam
Thathanam Maheshane.......... (Aabba ...)

Swargarajya Seeyonil Vanadhootharellarum
Keerthikkum Rajave
Mannidathil Malokar Aamodathodonnayi
Poojikkum Rajave
Ninte Divya Rajyam Mannidathil Varannam
Ninte Ullam Bhoovilengum Ninarayan
Mannum Vinnum Padum Ninte Punnya Geetham
Paridathil Dhaivarajyam Pularan
Annannulla Divyabhojyam Njangalkkennum Nalkeedennam
Thathanam Maheshane.......... (Aabba ...)

Adhwanicheedunnonum Bharam Vahikkunnonum
Aalambam Neeyallo
Prathyashicheedunnorkku Nithyarakshayekeedum
Aanandam Neeyallo
Ninte Divya Rajyam Mannidathil Varannam
Ninte Ullam Bhoovilengum Ninarayan
Mannum Vinnum Padum Ninte Punnya Geetham
Paridathil Dhaivarajyam Pularan
Annannulla Divyabhojyam Njangalkkennum Nalkeedennam
Thathanam Maheshane.......... (Aabba ...)