Nallidayaneshuvin Rajyam

Nallidayaneshuvin Rajyam
Nithyamakum Pavana Rajyam
Satyamargam Arulan
Nanmayekam Rakshaka
Jeevadayaka Nee Mathram
Unnathamam Thirurajyam
Mahiyilengum Vazhanname
Nin Mahathwam Vazhtheedan
Nin Savidham Cherneedan
Halleluah Padeedam...

Mizhinirayum Velakalil
Hridayam Novum Yathanayil
Kadanavumay Njanalayumpol
Sukhamekunna Swanthanamay
Arukilannayum Mishihanadhan
Kshamikkumen Papamalivode
Anashwara Ganam Nalkeedum
Unnathamam Thirurajyam
Mahiyilengum Vazhanname
Nin Mahathwam Vazhtheedan
Nin Savidham Cherneedan
Halleluah Padeedam...

Murivukal Than Vedanayil
Kurishil Neeriya Nin Sahanam
Baliyay Jeevan Kalvariyil
Enikkay Vedinja Van Thyagam
Smrithiyil Nirayunin Karynnyam
Namikkunnu Njan Nin Sanidhiyil
Ariyunnu Sneha Chaithanyam (Nallidayan ...)